НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2870268 Картинка 487188 Картинка 1776177 Картинка 7135592 Картинка 11462984 Картинка 6041024 Картинка 3494573 Картинка 8212640 Картинка 8242347 Картинка 5616490

Профил на купувача

Архив

Досие на ПС с ID 983221

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 12.06.2020
Предмет: Публично състезание - Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“ АОП - 00566-2020-0009
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
04.03.2022 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
14.01.2022 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-27/14.01.2022 г.
24.08.2020 Обявление за възложена поръчка ИЗХ-594/24.08.2020 г.
24.08.2020 Договор ОП-27/19.08.2020 г. - Динамик Ресурс ООД, ЕИК:121141051, код: 45000000
24.07.2020 Решение за определяне на изпълнител ЗП-796/24.07.2020 г.
24.07.2020 Протокол №3 на комисия СЛ-2235/24.07.2020 г. по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, ведно с Протоколи от 1 до 2
12.06.2020 Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
12.06.2020 Проект на договор
12.06.2020 Ценово предложение
12.06.2020 Техническо предложение
12.06.2020 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация: инж.И. Филипов, е-mail nsa.filipov@gmail.com.; 0896776608 и Валентин Добрев - Директор АСД 0899333393, гр.София Студентски град, Ректорат, ет.4, ст.408
12.06.2020 Начална страница на документацията за участие
12.06.2020 Обявление за ОП ИЗХ-420/12.06.2020 г. - публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП
12.06.2020 Решение за откриване на ОП ЗП-578/12.06.2020 г., Строителство с основен код 45000000
 
 
Facebook Twitter Share