НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 349206 Картинка 12161222 Картинка 8542308 Картинка 33942 Картинка 7629556 Картинка 10471162 Картинка 1905857 Картинка 1222050 Картинка 11551816 Картинка 8540426

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 436365

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 02.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставки на хранителни продукти и напитки за студентски стол – НСА “Васил Левски”по Обособена позиция № 9- Продукти от свинско месо
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
02.09.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
23.07.2015 Информация за приключил договор ИЗХ-836/22.07.2015
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
16.02.2015 Плащания м.01.2015г.
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
14.11.2014 Плащания м.10.2014
02.10.2014 Договор №37/30.06.2011 г. Едрина ООД
 
 
Facebook Twitter Share