НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4180423 Картинка 3850472 Картинка 5091463 Картинка 8021930 Картинка 11115964 Картинка 3398046 Картинка 58701 Картинка 8914377 Картинка 7256342 Картинка 5611222

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 436365

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 02.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставки на хранителни продукти и напитки за студентски стол – НСА “Васил Левски”по Обособена позиция № 21– кафе, чай и свързани с тях продукти.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
02.09.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
23.07.2015 Информация за приключил договор ИЗХ-841/22.07.2015
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
16.02.2015 Плащания м.01.2015г.
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
14.11.2014 Плащания м.10.2014
02.10.2014 Договор №46/08. 07.2011 г. - Ефект 2002 ООД
 
 
Facebook Twitter Share