НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5082681 Картинка 7386620 Картинка 9022028 Картинка 8371540 Картинка 10138977 Картинка 1349567 Картинка 8556739 Картинка 2742514 Картинка 11747010 Картинка 7027533

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 450136

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Изграждане на мрежа от две IP телефонни централи и предоставяне на фиксирана гласова услуга за нуждите на Национална спортна академия „Васил Левски” - 00566-2011-0007
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
19.05.2017 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
18.05.2017 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-451/18.05.2017
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015
09.04.2015 Плащания м.03.2015
30.03.2015 Допълнително споразумение по чл.43, ал.2, т.1, б."г" от ЗОП за намаление на цените на фиксираните гласови услуги
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
11.02.2015 Договор ОП-1/09.02.2015 г - Мобилтел ЕАД
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
14.11.2014 Плащания м.10.2014
03.10.2014 Договор 3/02.04.2012 г. Орбител ЕАД
 
 
Facebook Twitter Share