НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4758377 Картинка 5966325 Картинка 4716864 Картинка 11343239 Картинка 9304504 Картинка 7560042 Картинка 3888656 Картинка 11969341 Картинка 5145822 Картинка 11306662

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 539891

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Ремонт на вентилационната система на Многофункционална спортна зала на Национална спортна академия „Васил Левски” - АОП 00566-2013-0009
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
11.07.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
13.06.2016 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-587/13.06.2016 г.
01.03.2016 Допълнително споразумение ОП-13/29.02.2016
03.10.2014 Договор 32/02.07.2013 г. - Рувекс АД
 
 
Facebook Twitter Share