НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1284890 Картинка 8285464 Картинка 522936 Картинка 899107 Картинка 2207718 Картинка 994316 Картинка 10195691 Картинка 4223474 Картинка 7417159 Картинка 8505709

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 528261

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - „Разработка и внедряване на електронна интернет базирана система за дистанционно обучение, администрирането му и обучение за работа със системата“ - AOП 00566-2013-0003
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
01.02.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
26.01.2016 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-82/26.01.2016 г.
03.10.2014 Договор 33/09.07.2013 г. - ЗЗД КОД-УПХ
 
 
Facebook Twitter Share