НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2556554 Картинка 1780032 Картинка 9965842 Картинка 4008755 Картинка 10267589 Картинка 10826017 Картинка 11912718 Картинка 3679803 Картинка 6766644 Картинка 2256780

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 623847

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 24.09.2014
Предмет: Обществена поръчка - Водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за обекти на НСА
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
29.10.2018 Обявление за приключване на договор ИЗХ-969/29.10.2018г.
16.05.2016 Плащания м.04.2016г
25.04.2016 Плащания м.03.2016г
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
09.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
16.02.2015 Плащания м.01.2015г.
22.01.2015 Становище по осъществен предварителен контрол от АОП по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП
16.01.2015 Плащания м.12.2014г
05.12.2014 Плащания м.11.2014г
14.11.2014 Плащания м.10.2014
02.10.2014 Договор ОП-15/29.09.2014 г. със "Софийска вода" АД, за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за обекти на Национална спортна академия "Васил Левски"
24.09.2014 Решение за договаряне без обявление
24.09.2014 Приложение 1
24.09.2014 Договор
 
 
Facebook Twitter Share