НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8123983 Картинка 6099935 Картинка 8445314 Картинка 5142603 Картинка 5391778 Картинка 3253531 Картинка 11259211 Картинка 2686344 Картинка 924217 Картинка 8559960

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 607557

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 03.10.2014
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на 3 броя софтуерни системи за психологически изследвания
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
13.11.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
09.10.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-1170/09.10.2015 г.
14.11.2014 Плащания м.10.2014
03.10.2014 Договор ОП-13/25.07.2014 г. - Елпак Лизинг ЕООД
 
 
Facebook Twitter Share