НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11321414 Картинка 5043809 Картинка 1040831 Картинка 8747316 Картинка 344757 Картинка 10539592 Картинка 11722728 Картинка 4348422 Картинка 11240793 Картинка 10933049

Профил на купувача

Архив

Досие на ПП с ID 9036459

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 24.11.2014
Предмет: Публична покана - Доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за 2015 г. - 2
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
27.01.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
21.01.2016 Информация за приключил договор
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
16.10.2015 Плащания м.09.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
14.07.2015 Плащания м.06.2015г
11.06.2015 Плащания м.05.2015г
12.05.2015 Плащания м.04.2015г.
09.04.2015 Плащания м.03.2015
11.03.2015 Плащания м.02.2015г
23.12.2014 Договор №ОП-20/23.12.2014 г. за доставка на материали за строителство, ремонт и поддръжка за 2015 г.
05.12.2014 Протоколи на Комисия
24.11.2014 Ценова оферта
24.11.2014 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация 0898 776603 Красимир Деливерски, НСА „Васил Левски” – Закрити спортни съоръжения, София, Студентски град, п.к.1700, deliverski@nsa.bg
24.11.2014 Публична покана
 
 
Facebook Twitter Share