НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10660985 Картинка 9017373 Картинка 2588466 Картинка 3029244 Картинка 7546527 Картинка 5328831 Картинка 11764933 Картинка 10712943 Картинка 637402 Картинка 5783592

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 641891

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 12.01.2015
Предмет: Обществена поръчка - Промяна на предназначението на обслужващи помещения в учебен корпус на ниското тяло към блок 18, кв. „Студентски град“, гр.София.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
09.11.2020 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
06.10.2020 Обявление за приключване на договор за ОП ИЗХ-714/06.10.2020 г.
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
16.11.2015 Плащания м.10.2015г.
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
09.06.2015 Информация за освобождаване на гаранциите за участие
11.05.2015 Договор ОП-11/11.05.2015 г - Радми 90 ЕООД, СМР: 45400000
03.04.2015 Решение по чл.73 от ЗОП
03.04.2015 Протокол №6 на комисия - СЛ-986/02.04.2015 г.
30.03.2015 Съобщение за отваряне на Ценовите оферти
30.03.2015 Протокол №5 на Комисия
20.03.2015 Протокол №4 на Комисия СЛ-830/20.03.2015
17.03.2015 Протокол на комисия - СЛ-758/16.03.2015 г.
05.03.2015 Протокол №2 на Комисия
26.02.2015 Протокол №1 на Комисия
19.02.2015 Разяснение ИЗХ-155/19.02.2015
13.02.2015 Разяснение ИЗХ-124/13.12.2015
09.02.2015 Разяснение ИЗХ-111/09.02.2015
27.01.2015 Разяснение ИЗХ-79/27.01.2015
22.01.2015 Разяснение по чл.29 от ЗОП ИЗХ-55/22.01.2015
12.01.2015 Проект по част ВиК
12.01.2015 Проект по част ПБ
12.01.2015 Проект по част ОВИ
12.01.2015 Проект по част Ел.
12.01.2015 Проект по част Арх.
12.01.2015 Лице за контакти и допълнителна информация: инж. Ивайло Филипов, Тел.: 0896 776608, E-mail: nsa.filipov@gmail.com Национална спортна академия "Васил Левски", Студентски град, Ректорат НСА, Отдел "Капитално строителство", ет.4, Стая №408, Документация за у
12.01.2015 Обявление за ОП
12.01.2015 Решение за откриване на ОП
 
 
Facebook Twitter Share