НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5726173 Картинка 11666756 Картинка 327763 Картинка 4138783 Картинка 4282197 Картинка 9642988 Картинка 7820995 Картинка 11904506 Картинка 10739791 Картинка 342208

Профил на купувача

Архив

Досие на ПП с ID 9038271

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 23.01.2015
Предмет: Публична покана - Комплексно вътрешно почистване и цялостно ежедневно поддържане на чистотата на помещения в Национална спортна академия “Вaсил Левски“ за 2015 г.
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
20.04.2015 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
20.04.2015 Информация за приключил договор
09.04.2015 Плащания м.03.2015
17.03.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за усвояване на част от гаранцията за добро изпълнение на договора
13.03.2015 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за прекратяване на договор
12.02.2015 Договор ОП-2/12.02.2015 г. - ЕТ „НИМ – В. Надежда Василева”
03.02.2015 Протокол на комисия
23.01.2015 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация Директор АСД Пламен Кювлиев, НСА „Васил Левски”, София, Студентски град, п.к.1700, 0898 776606
23.01.2015 Публична покана
 
 
Facebook Twitter Share