НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5257954 Картинка 2035126 Картинка 4628303 Картинка 10661522 Картинка 10410082 Картинка 2079850 Картинка 10123206 Картинка 1262222 Картинка 2712684 Картинка 7375309

Профил на купувача

Архив

Досие на ПП с ID 9040120

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 24.03.2015
Предмет: Публична покана - Доставка на климатични инсталации, части за климатици и оборудване за вентилация, охлаждане и замразяване и свързаните с тях услуги по поддръжка - 2
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
06.02.2019 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
14.01.2019 Информация за приключил договор
13.01.2016 Плащания м.12.2015г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
18.08.2015 Плащания м.07.2015г
15.04.2015 Договор ОП-8/15.04.2015 г - Булклима ЕООД
07.04.2015 Протокол на комисия - СЛ-1008/07.04.2015 г.
24.03.2015 Техническо предложение
24.03.2015 Ценова оферта
24.03.2015 Документация за участие. Лице за контакти и допълнителна информация тел: 0893 338379 инж. Владимир Ачов, НСА „Васил Левски”, Ректорат, отдел „Капитално строителство“, София, Студентски град, п.к.1700, vladiachov@abv.bg
24.03.2015 Публична покана
 
 
Facebook Twitter Share