НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7536219 Картинка 1482553 Картинка 9442652 Картинка 10426982 Картинка 5972088 Картинка 4991953 Картинка 6973148 Картинка 4625681 Картинка 8049162 Картинка 5625365

Профил на купувача

Архив

Досие на ОП с ID 660718

« Назад към всички ОП/ПС/ПО/СО
Дата на публикуване: 09.04.2015
Предмет: Обществена поръчка - Доставка на пилешко месо и яйца за Стол №1 – НСА, София
Състояние: Изпълнена
Дата на публикуване Описание на документа Линк
18.03.2016 Плащания м.02.2016г
07.03.2016 Информация за освобождаване на гаранция за добро изпълнение на договор
22.02.2016 Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключил договор ИЗХ-217/22.02.2016 г.
16.02.2016 Плащания м.01.2016г
16.12.2015 Плащания м.11.2015г
14.09.2015 Плащания м.08.2015г.
02.07.2015 Договор ОП - 26/01.07.2015 - Ес енд Ди Корпорейшън ЕООД, ЕИК: 115755582, код:15131500 и 03142500
22.05.2015 Решение за класиране ЗП-1135/22.05.2015
22.05.2015 Протокол 3 на комисия - СЛ-1533/22.05.2015 г.
18.05.2015 Протокол 2 на комисия - СЛ-1462/18.05.2015 г.
12.05.2015 Съобщение за отваряне на ценови оферти ИЗХ-589/12.05.2015 г.
12.05.2015 Протокол на комисия - СЛ-1383/12.05.2015 г.
09.04.2015 Документация за участие. Доставка с код 15131500 и 03142500. Лице за контакти и допълнителна информация: Александър Вуков – Управител “Студентски столове“, гр. София, Студентски град, НСА „Васил Левски“, Студентски стол, тел: 0896 776631
09.04.2015 Обявление за ОП
09.04.2015 Решение за откриване на ОП
 
 
Facebook Twitter Share