НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2283867 Картинка 6575576 Картинка 3961037 Картинка 10470192 Картинка 6488264 Картинка 7834438 Картинка 4656089 Картинка 6018106 Картинка 5211276 Картинка 6080971

Наеми - 2024

Телекомуникационни съоръжения и оборудване Интернет мрежа Архив
Търг No.1 - 13.02.2024     Заповед за откриване      Заповед за класиране

Документация:

 ОП 1 - Стаи №12 и №15, ЦНПДС,ет. 2, с обща площ 31.60 кв.м., за лаборатория за изследване на съня
 Скица ОП 1

 ОП 2 - Площ 2 кв. м. за поставяне на автомат за пакетирани храни, бл.70
 Скица ОП 2

 ОП 3 - Лекарски кабинет №128, 18 кв. м, НСА, Ректорат
 Скица ОП 3

 ОП 4 - Стоматологичен кабинет №126, 18 кв. м, НСА, Ректорат
 Скица ОП 4

 ОП 5 - Помещение за 66 кв. м., Студентски град, бл. 61, вх. Г, ет. 1- фасада север
 Скица ОП 5

 ОП 6 - Помещение 109,75 кв. м., Студентски град, бл. 61, вх. В, ет. 1, фасада юг
 Скица ОП 6


Търг No.2 - 28.05.2024     Заповед за откриване     Заповед за класиране

Документация:

 ОП 1 - Открита площ от 232 кв.м. за търговска дейност, ВУСБ – НСА, гр. Несебър

 ОП 2 - Площ от 2 кв. м. за поставяне на 1 бр. автомат топли напитки и 1 бр. автомат за пакетирани храни, ВУСБ – НСА, гр. Несебър

 
 
Facebook Twitter Share