НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3680770 Картинка 3400978 Картинка 9792430 Картинка 10189776 Картинка 4624490 Картинка 3559388 Картинка 7731518 Картинка 6500173 Картинка 4388801 Картинка 9986389
Необходими документи

 

Документи, необходими за публикуване в интернет страницата на НСА

  • 1. За защита на докторска дисертация е необходимо дисертантът да приложи 6 файла: автореферат, 2 рецензии и 3 становища.
  • 2. За хабилитация на доцент е необходимо да се изпратят 2 рецензии, 5 становища и резюмета на трудовете.
  • 3. За хабилитация на професор е необходимо да се изпратят 3 рецензии, 4 становища и резюмета на трудовете.
  • 4. Трябва да се изпрати информация в отделен файл за дисертацията или хабилитацията: тема, научен ръководител, рецензенти, научно жури. Къде и кога ще бъде защитата (или заседанието на научното жури).

  

ВАЖНО!
Файловете трябва да са архивирани в RAR-формат. Големината на rar-файла не трябва да надвишава 4-5 мегабайта! 
Ако се сканират файлове да се избира ниска разрешаваща способност на скенера (примерно 200-300 dpi), за да не се получават огромни файлове, неподходящи за интернет.
 

 

 

 
 
Facebook Twitter Share