НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6757845 Картинка 5977719 Картинка 4490580 Картинка 7005023 Картинка 4757654 Картинка 7577464 Картинка 2343149 Картинка 4634088 Картинка 4640773 Картинка 1533253
Факултетни комисии по качество на образованието

КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО КЪМ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОГИКА

Председател: Доц. Вера Антонова, доктор

Членове:

 • Доц. Тодор Маринов, доктор – преподавател
 • Проф. Галина Домусчиева-Роглева, доктор - преподавател
 • Доц. Мариана Борукова, дн - преподавател
 • Доц. Корнелия Найденова, доктор - преподавател
 • Доц. Иван Мирчев Иванов, доктор – преподавател
 • Доц. Григор Гутев, доктор - преподавател

КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО КЪМ ФАКУЛТЕТ ОЗЗГТ

Председател: проф. Николай Попов, дн

 

Членове:

 • Доц. Д-р Антоанета Димитрова, доктор – преподавател
 • До. Любомира Саздова, доктор – преподавател
 • Доц. Кристин Григорова, доктор - преподавател
 • Доц. Таня Груева, доктор - преподавател

КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО КЪМ ФАКУЛТЕТ СПОРТ


Председател: доц. Иван Славчев, доктор

Членове:

 • Проф. Антонио Антонов, доктор – преподавател
 • Проф. Михаил Михайлов, доктор – преподавател
 • Доц.Денислав Чамишки, доктор – преподавател
 • Доц. Д-р Милена Николова, доктор – преподавател
 • Милен Нинов – работодател /ръководител СВП към ММС
 • Симоне Игнатов – студент

 
 
Facebook Twitter Share