НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 374479 Картинка 11538550 Картинка 1515263 Картинка 7060585 Картинка 3929991 Картинка 7144119 Картинка 4318082 Картинка 1774656 Картинка 10429131 Картинка 2349673
Архив 2017

 

Дисертации и хабилитации 2017 година


Кликнете върху името на файла в дясната колона, за да видите иформацията

Име

Кандидат за

Тема на дисертацията
(за ОНС Доктор и ДН)

Защита (заседание на научното жури) на

Файл с документите

Гергана Ангелова-Попова ОНС Доктор

Кинезитерапия при фрактури на дисталния радиус

23.01.2018

Angelova-Popova

Пламен Нягин
Христо Стоянов

Доцент

16.01.2018

Nyagin_Stoyanov.rar

Бистра Димитрова ДН

Синхронно плуване – иновация в управлението на педагогическия процес

19.12.2017

B.Dimitrova.rar

Яница Царева ОНС Доктор

Управление и сертифициране на кадрите в SPA и Wellness туризма чрез образователни инструменти и електронна среда

12.12.2017

Y.Tsareva.rar

Галена Великова ОНС Доктор

Танцово-двигателната терапия като превантивно и възстановително средство на психо-физическите възможности на човека

6.12.2017

Galena_Velikova.rar

Боян Златев ОНС Доктор

Теория и приложни аспекти при контрол на двигателното качество ловкост

6.12.2017

Boian Zlatev.rar

Димитър Николов ОНС Доктор

Кинезитерапия при сколиоза след завършване на растежа на гръбначния стълб

28.11.2017

D.Nikolov.rar

Лариса Касабова ОНС Доктор

Влияние на специфичната физическа подготовка върху технико-тактическите умения на студентки от профилираните групи по баскетбол

29.11.2017

Larisa Kasabova.rar

Пламена Белчева ОНС Доктор

Кинезитерапия след нуклеолиза в лумбален дял

28.11.2017

P.Belcheva.rar

Николай Изов Професор

12.12.2017

N.Izov.rar

Иван Мазнев Професор

05.12.2017

I.Maznev.rar

Станислав Цветков Доцент

07.11.2017

S.Tsvetkov.rar

Евгений Кольов ОНС Доктор

Интегральная подготовка футбольного арбитра” (Интегрална подготовка на футболните съдии)

05.10.2017

E.Koliov.rar

Иван Иванов ОНС Доктор

Връзка на психичните особености и специалната взривна сила при спринтьори

03.10.2017

I.Ivanov.rar

Любомир Младенов ОНС Доктор

Морфологични и функционални промени в организма при пребиваване във височинни условия

03.10.2017

L.Mladenov.rar

Мария Иродоту ОНС Доктор

Изследване ефективността на обучението по тенис на основните удари със затворена позиция при кипърски студенти

06.10.2017

Irodotu.rar

Ийгит Хакан Юнлю

ОНС Доктор

Изследване на гъвкавостта и силата, като фактори на изпълнителското майсторство във фолклорните танци

20.09.2017

Iygit_Yunlyu.rar

Виктория Иванчева ОНС Доктор

Мотивацията и мотивационният климат като фактори за реализацията на състезатели по спортна стрелба

26.09.2017

V.Ivancheva.rar

Танер Дагольоглу ОНС Доктор

Плуването като реактивна и анимационна дейност за преодоляване на ефектите на стреса при работещи на възраст 30-40 години

20.09.2017

T.Dagolyoglu.rar

Красимир Петков ДН

Идентифициране на основните фактори, детерминиращи върховите спортни постижения на българските фехтовачи в периода 1950-1990 г.

19.09.2017

K.Petkov.rar

Петър Доганов ОНС Доктор

Прецизно ориентиране като алтернатива за заниманията по спорт във висшите училища

27.09.2017

Doganov.rar

Георги Палакарски Доцент

12.09.2017

G.Palakarski

Радислав Атанасов ОНС Доктор

Влияние на практикуването на шахмата върху психическото развитие

27.06.2017

R.Atanasov.rar

Любомир Тимчев ДН

Управление на миграцията в Република България

28.06.2017

L.Timchev.rar

Иван Иванов ОНС Доктор

Когнитивни стилове и игрова ефективност във футбола

20.06.2017

Ivan Ivanov.rar

Кемал Арас ОНС Доктор

Развитие на традиционните спортове в Османската империя

20.06.2017

Kemal Aras.rar

Димитър Шабанлийски ОНС Доктор Система за спортен подбор във възрастта 11-14 години в Кувейт

8.06.2017

D.Shabanlijski.rar

Надежда Попова ОНС Доктор

Кинезитерапия след сухожилни транспозиции в областта на раменна става при пациенти с родова травма на раменен сплит

23.05.2017

N.Popova.rar

Боянка Пенева ДН

Теоретични основи на системата физическа култура – ретроспективен и съвременен анализ с извеждане на компетентности

31.05.2017

B.Peneva.rar

Татяна Томова ОНС Доктор

Комплексна кинезитерапия при предменструален синдром

17.05.2017

T.Tomova.rar

Олег Христов ОНС Доктор

Изследване на кинетичния потенциал и ЕМГ активност на основни мускулни групи при различни степени на интензивност в гребането

10.05.2017

O.Hristov.rar

Костадин Кисьов ОНС Доктор

Изследване на трасета за състезание и тренировка и класифициране на средствата за подготовка на състезатели по планинско бягане

10.05.2017

K.Kisyov.rar

Венелина Цветкова ОНС Доктор

Усъвършенстване на технико-тактическата подготовка по тенис на маса при 7-12 годишни деца

11.05.2017

V.Tsvetkova.rar

Ивица Чакаров ОНС Доктор

Методика за подготовка на 14-15 годишни футболисти в Р. Македония

04.05.2017

I.Chakarov.rar

Петя Петкова ОНС Доктор

Експериментиране на лекоатлетически средства за подобряване на физическата дееспособност при 7-10 годишни ученици

03.05.2017

P.Petkova.rar

Петър Пеев ОНС Доктор

Изследване на методически подходи за въздействие върху развитието на скоростната издръжливост при 13-14 годишни футболисти

02.05.2017

P.Peev.rar

Кирил Бонев ОНС Доктор

Влияние на силовата подготовка върху състезателната ефективност в бокса

28.03.2017

K.Bonev.rar

Пенка Минчева-Болгурова ОНС Доктор

Проучване ефекта от приложението на комплексна методика за развитие на двигателните качества при ученици от VI-ти, VII –ми и VIII- ми клас

21.03.2017

P.Minchewa.rar

Ердал Демирджи ОНС Доктор

Проучване на зависимостта между физическото развитие и обучението по ски при деца 2-6 години в Р Турция

15.03.2017

Demirdji.rar

Светла Шопова ОНС Доктор

Система за оценка на качеството на услугите в SPA центровете

14.03.2017

Sv.Shopova.rar

Елена Монева ОНС Доктор

Приложение на мултимедийни технологии в обучението по тенис на маса в УНСС

23.02.2017

E.Moneva.rar

Тереза Маринова ОНС Доктор

Управление и реализация на спортната форма в тройния скок за жени

22.02.2017

T.Marinova.rar

Милена Игнатова ОНС Доктор

Изследване на ефекта от двигателни комплекси върху физическата годност на студентки от УНСС

21.02.2017

Milena Ignatova.rar

 

 
 
Facebook Twitter Share