НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5964524 Картинка 11520742 Картинка 10494057 Картинка 10315071 Картинка 5360073 Картинка 3683315 Картинка 7966241 Картинка 1042721 Картинка 6830864 Картинка 1868954
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1 от ЗПК

Регистър на декларациите за несъвместимост
и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства
в декларациите за несъвместимост
за лицата по чл. 49, ал. 1 от ЗПК. 

 

 

 
Документи за изтегляне
pdf file
Декларация образец
    
 
Facebook Twitter Share