НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4843511 Картинка 381659 Картинка 6317864 Картинка 6785696 Картинка 11718746 Картинка 9883357 Картинка 6750931 Картинка 12309070 Картинка 248184 Картинка 11621190
ЦНПДС

За ЦНПДС Дейност Апаратура Ценоразпис Контакти Полезни връзки

Центърът за научна и приложна дейност в спорта (ЦНПДС) е създаден с решение на Академичния съвет от 18.12.2012 г. с цел разширяването на научно-изследователската и приложна дейност, развивана от Научно изследователски институт (2004) и създадения към него Международен научен институт (2005).
В съответствие с научните приоритети на НСА, функционирането на Центъра е насочено към организиране и осъществяване на научноизследователска, експериментална и приложна дейност в сферата на физическото възпитание, спорта и общественото здраве.

   
 
Facebook Twitter Share