НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6743882 Картинка 5099925 Картинка 6702703 Картинка 11878948 Картинка 10866776 Картинка 9557283 Картинка 5791193 Картинка 4009163 Картинка 9540769 Картинка 2481958
Контакти

ЦНПДС
София 1700, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21
cnpds@nsa.bg


 

Ръководител
проф. Албена Александрова, доктор

+359 89 339 6570
e-mail: aalexandrova@abv.bg


гл. ас. Ивета Бонова, доктор
+359 892 25 13 49

Силвия Бакалова
+359 893 338 610

гл. ас. Борислава Петрова, доктор
+359 893 338 610

гл. ас. Олег Христов, доктор
+359 893 338 389

Иво Иванов

Милена Здравчева
+359893 03 81 94

 

 
 
Facebook Twitter Share