НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11345667 Картинка 4426527 Картинка 9850682 Картинка 1322922 Картинка 11154274 Картинка 8475374 Картинка 1756055 Картинка 8671873 Картинка 12261607 Картинка 11104076
BTS FREEEMG 300

 


Апаратурата разполага със следните функции:

 

  1. Определяме на междумускулна координация.
  2. Честотен анална из сигналите
  3. Наблюдение и анализ на умората в мускулите
  4. Определяне на времеви характеристики - нормализация, усредняване, определяне ма цикли, етапи и др.
  5. Определяне на величини като максимален, среден и минимален мускулен капацитет, стойност на мускулното напрежение и др.
  6. 8 датчика за измерване на мускулната активност, тежащи 13 грама всеки.
  7. Датчиците имат безжична комуникация със записващите устройства
  8. Мобилността на системата позволява както директна връзка с компютър за лаборатории условия, така и мобилна система, чрез която състезателят може да изпълнява дейността без значение на какво разстояние се намира от компютъра.
  9. Компактността на пробите за измерваме позволява да се изследват два мускула в непосредствена близост един до друг. без да се влияят един от друг. Това става благодарение на използваната технология за измерване на мускулните контракции.
  10. Хардуерът и софтуерът позволяват и други работещи уреди в непосредствена близост, без това да оказва влияние върху работата или трансфера на данни.

 

 
 
Facebook Twitter Share