НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8213894 Картинка 4178363 Картинка 9651937 Картинка 6644095 Картинка 9395744 Картинка 9809321 Картинка 10814430 Картинка 697785 Картинка 2104970 Картинка 8608014
CATAPULT SPORT


Catapult Sport е система за обработка и анализ на данни, получени посредством инерциален датчик за измерване на скоростните качества на атлета, неговото местоположение и движение по време действията му.


Системата разполага със следните функции:

  1. Запис и анализ на ускоренията на атлета в три равнини благодарение на 100НZ акселерометър.
  2. Запис и анализ на движението на атлета в трите равнини чрез магнитометър.
  3. Запис и анализ на скоростта и местоположението на атлета посредством GPS и GLONASS антена за по-точни и коректни данни.
  4. Алгоритъм за измерване на микродвиженията на атлета (Inertial Movement Analysis).
  5. Вграден алгоритъм за анализ при различни спортове.
  6. Изчисление на изразходвана енергия и вложена сила при извършване на скоростно бегови упражнения.

 

 

 
 
Facebook Twitter Share