НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8346600 Картинка 7122576 Картинка 7829138 Картинка 6276578 Картинка 10918663 Картинка 6267698 Картинка 4178917 Картинка 1063234 Картинка 12323377 Картинка 4528173
BTS-Bioengineering

 

Център за научна и приложна дейност в спорта към Национална спортна академия "Васил Левски" разполага с апаратура за изследване на скоростно-силовите възможности на долните крайници на атлети. Продуктът е на фирмата BTS Bioengineering. Разполага с инерциален датчик и софтуер за анализ и обработка на данните.


Системата разполага със следните функции:

  1. Изследване на скокова ефективност, походка или изпълнение на свободен тест на лица със спортна или медицинска насоченост.
  2. Анализиране на множество параметри за определяне на ефективността и техниката при изпълнение на рззличии видове скокове.
  3. Детайлен анализ на походката.
  4. Възможност за изпълнение на свободен тест. които може да се анализира спрямо индивидуалните специфични изисквания на изследването.
  5. При изпълнение на повече видове скокове, софтуерът изчислява различни индекси (еластичност. Боско индекс, издръжливост и други).
 
 
Facebook Twitter Share