НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6215369 Картинка 2606698 Картинка 7999420 Картинка 2988091 Картинка 11772404 Картинка 11149078 Картинка 6955274 Картинка 12333822 Картинка 11376180 Картинка 5051077
NORAXON MYO VIDEO


Noraxon MyoVideo (САЩ) – видеообработващ софтуер за напълно автоматизирано проследяване на маркери разположени върху тялото на изследването лице. Дава възможност за проследяване на пространствено времеви, ъглови и други параметри в зависимост от изискването на изследването. 
 
 
Facebook Twitter Share