НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7749692 Картинка 4390931 Картинка 2831681 Картинка 8492771 Картинка 10959812 Картинка 5447040 Картинка 8804591 Картинка 1625119 Картинка 7611169 Картинка 5353494
GPSports

GPSports - инерционно измервателно устройства с вградени GPS приемник. – високо технологична апаратура за установяване на движения благодарение на 100Hz акселерометри и 15Hz GPS с точност до 2см в пространството. Възможности за отчитане на всяка промяна в посоката, ускорението, скоростта и сърдечната честота на изследваното лице с много голяма прецизност. Възможност за персонализиране на зони по скорост, пулс, натоварване и проследяването им както в тренировъчен, така и в състезателен етап. Възможност за синхронизация на много устройства (за отборни спортове) за анализирането на данните и придвижването в пространството (тактически задачи), както и проследяването на всички параметри и движения в реално време. 
 
 
Facebook Twitter Share