НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4990527 Картинка 4659752 Картинка 8581159 Картинка 7865765 Картинка 6574212 Картинка 2513119 Картинка 1896932 Картинка 10885068 Картинка 4948357 Картинка 5516228
Други курсове

  1. „Класически, спортен и източноазиатски масаж“

В тях могат да се обучават лица със завършено средно образование. Завършилите получават удостоверение за допълнително обучение.

Заявление за участие в специализация (курс) по СДК

Забележка: Подаденото заявление има информативен характер и не задължава кандидата да се включи в него, ако условията не го удовлетворяват. При сформиране на необходимата група кандидатите ще бъдат информирани за всички детайли относно провеждането на курса.

 
 
Facebook Twitter Share