НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2662535 Картинка 10397510 Картинка 4953815 Картинка 4411699 Картинка 4522838 Картинка 5439903 Картинка 4400204 Картинка 59083 Картинка 167944 Картинка 11722667
Блок 70

В блок 70 на Национална спортна академия са разположени: студентските общежития, администрацията към тях, ресторант "Шампиони", кабинети на преподаватели по футбол, анатомия, биомеханика и информатика, модерно обзаведата науно-изследователска лаборатория по биомеханика, зала "Франц Бекенбауер", компютърната зала "Джон Атанасов", учебни зали по футбол.

 

 
 
Facebook Twitter Share