НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6845905 Картинка 3736393 Картинка 5706948 Картинка 7220290 Картинка 6698417 Картинка 1626236 Картинка 1498608 Картинка 10132002 Картинка 1255697 Картинка 6545650

ГРАФИК за явяване на държавен изпит и защита на дипломна работа в ОКС "МАГИСТЪР"

Публикувано на 13 май 2024

ГРАФИК за ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ – МАГИСТРИ

 

Магистърска програма „Адаптирана физическа активност и спорт”

20.05.2024 г. от 13.00 часа в Заседателна зала –  ІІІ етаж, Ректорат 

Име, фамилия

Алб.№

1

М. Димитрова

204715

2

Л. Иванова

205948

 

 

Магистърска програма “Спортен мениджмънт”

 21.05.2024 г. от 13.00 часа в Заседателна зала –  ІІІ етаж, Ректорат

Име, фамилия

Алб.№

1

Р. Църова-Андонова

2144

2

И. Коев

204858

3

В. Карашева-Рудолф

206637

4

И. Чипилов

206649

5

А. Караньотов

205139

 

 

Магистърска програма “Младежки дейности и спорт ”

23.05.2024 г. от 10.00 часа в Заседателна зала –  ІІІ етаж, Ректора

Име, фамилия

Алб.№

1

М. Илиева

206503

2

А. Ангелова

206505

 

  

Магистърска програма “Спорт и сигурност ”

 27.05.2024 г. от 9.00 часа в Заседателна зала –  ІІІ етаж, Ректорат

Име, фамилия

Алб.№

1

Н. Арсов

205492

2

Е. Манолова

206548

3

М. Петрова

206562

4

К. Чернева

206569

 

 

 Магистърска програма „Спорт за високи постижения ”

28.05.2024 г. от 9.00 часа в Заседателна зала –  ІІІ етаж, Ректорат

Име, фамилия

Алб.№

1

П. Шопов

468

2

В. Вътев

2075

3

И. Симеонов

2485

4

С. Стаменова

3574

5

И. Стефанов

3891

6

М. Казанов

3900

7

В. Илиев

204242

8

З. Атанасова-Генова

204734

9

Л. Колев

205190

10

Б. Желязков

205615

11

А. Ангелов

205734

12

Й. Кунгалов

205745

13

С. Димитров

206061

14

Т. Аврамова

206129

15

М. Стефанов

206335

16

С. Григоров

206360

17

Д. Начева

206404

18

И. Траков

206414

19

Д. Бояджиева

206596

20

А. Римпова

206614

21

Д. Димитров

206629

22

С. Станкев

206602

 

 

Магистърска програма „Физическо възпитание и спорт ”

29.05.2024 г. от 9.00 часа в Заседателна зала –  ІІІ етаж, Ректорат

Име, фамилия

Алб.№

1

Т. Ангелова

4035

2

К. Георгиева

206478

3

И. Вътова

206479

4

А. Чолаков

206480

5

Т. Прошенски

206485

6

Г. Георгиев

206487

7

В. Петкова

206497

8

Д. Алтънчева

206498

9

В. Господинова

2942

 

 

Магистърски програми „Кинезитерапия” и „Физикална терапия и рехабилитация“

 30.05.2024 г. от 8.00 часа в зала 503 – ул. „Гургулят” №1

Име, фамилия

Алб.№

1

Л. Димитрова

205373

2

Г. Киров

206196

3

В. Лухова

206199

4

Н. Томова

206203

5

Н. Предова

206205

6

А. Веселинов

206217

7

М. Димитров

206379

8

В. Вели

206461

9

В. Илиев

206472

10

А. Трифонова

205919

11

Р. Дончева

205351

 

 

Магистърска програма “ Спортна психология ”

30.05.2023 г. от 11.00 часа в Заседателна зала – ІІІ етаж, Ректорат

Име, фамилия

Алб.№

1

С. Гинева

206375

 

 

 

 ГРАФИК за провеждане на ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

 

 Магистърска програма „Адаптиран спорт и приобщаващо образование“

20.05.2024 г. 9.30 часа в Заседателна зала – ІІІ етаж, Ректорат

Име,  фамилия

Алб.№

1

Е. Сергианидис

206424

2

Г. Кромоти

206427

3

К. Боцу

206425

 

 

 Магистърска програма „Спортен мениджмънт“

 21.05.2024 г. 10.00 часа в Заседателна зала – ІІІ етаж, Ректорат

Име,  фамилия

Алб.№

1

Н. Костов

205440

 

  

Магистърска програма „Олимпизъм и спорт“

 21.05.2024 г. 10.30 часа в Заседателна зала – ІІІ етаж, Ректорат

Име,  фамилия

Алб.№

1

А. Енков

206475

 

 

 Магистърска програма „Младежки дейности и спорт“

 23.05.2024 г. 9 .00 часа в Заседателна зала – ІІІ етаж, Ректорат

Име,  фамилия

Алб.№

1

К. Петкова

206506

 

 

 Магистърска програма „Спорт за високи постижения“

28.05.2024 г. 13.00 часа в Заседателна зала – ІІІ етаж, Ректорат

Име,  фамилия

Алб.№

Спорт

1

Н. Йорданов

205482

спортни танци

2

Ц. Атанасова

204869

худ. гимнастика

3

А. Маринова

206579

худ. гимнастика

 

 

Магистърска програма „Спортна психология”

30.05.2024 г. 9.00 часа в Заседателна зала – ІІІ етаж, Ректорат

Име,  фамилия

Алб.№

1

М. Терзийска

205808

2

С. Григорова

206519

 

 

Магистърска програма по специалност „Кинезитерапия”

31.05.2024 г. от 9.00 часа в Заседателна зала – ул. „Гургулят” №1 

Име,  фамилия

Алб.№

1

М. Димитров

206438

2

К. Писков

206460

 

      


 
Facebook Twitter Share