НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10780420 Картинка 3220622 Картинка 5754099 Картинка 7902198 Картинка 867771 Картинка 1746685 Картинка 3151791 Картинка 8732371 Картинка 4221107 Картинка 1475503

доц. Кристин Григорова-Петрова, доктор

Факултет Обществено здраве, здравни грижи и туризъм
Катедра Кинезитерапия и рехабилитация
Сектор Кинезитерапия
Контакти:
Гургулят: +359 2 4014 454 / Кабинет 403
Мобилен: +359 892 29 97 98
E-mail: kristin.grigorova@abv.bg

Образование и кариера

Завършила е НСА ”В.Левски” - София, факултет “Кинезитерапия”.


Педагогическа дейност

Преподава на студенти от бакалавърска програма и следдипломна квалификация в дисциплините: КТ при вътрешни болести, КТ в неврологията, КТ в гериатрията. Участва в провеждането на държавната стажантска практика.


Научни интереси

Интереси в областта на кардиорехабилитацията и неврорехабилитацията.


Публикации, учебници, ръководства

Над 20 публикации и участия в в конференции, конгреси и научни прояви.