НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7287431 Картинка 7580161 Картинка 8031728 Картинка 4019843 Картинка 9432308 Картинка 5249902 Картинка 3885179 Картинка 3101949 Картинка 6049485 Картинка 2951085

проф. Валентин Панайотов, ДН

Факултет Спорт
Катедра Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички
Сектор Тежка атлетика
Контакти:
Вътрешен: +359 2 4014 248
Мобилен: +359 893 39 64 40
E-mail: valentin.panayotov@nsa.bg

Дата и място на раждане: 08.06.1971 - гр. София

Образование и кариера

1978-1989 - Средно образование 112 СОУ и Софийска математическа

гимназия

1992-1996 - Висше образование НСА “В. Левски”, специалност “Треньор по културизъм” и “Спортен мениджмънт”

2003 - Завършен курс по следдипломна квалификация, специалност “Треньор по вдигане на тежести”

2008 - Научна степен: Доктор

2010 - Академична длъжност: Главен асистент

2019 - Академична длъжност: Доцент

2019 - Научна степен: „Доктор на науките“

2021 - Академична длъжност: Професор


Педагогическа дейност

1996-2003 г. – Хонорован преподавател към НСА “В. Левски”

2010 – до настоящия момент – Преподавател в НСА “В. Левски” в специалностите “Вдигане на тежсти”, “Фитнес”, “Културизъм” и “Силов трибой” в ОКС “Балалавър” и ОКС “Магистър”

2015 – до настоящия момент – Ръководител на сектор “Тежка атлетика” към катедра “ТАБФСВ”

2016 – до настоящия момент – Ръководител на магистърска програма “Спорт, фитнес, здраве” в редовна, задочна и дистанционна форми на обучение.

2016 – до настоящия момент – Преподавател в специалност “Кондиционна подготовка” в ОКС “Бакалавър” и ОКС “Магистър”


Треньорска дейност

1989-1992 – Треньор по културизъм към СК “Минотавър” – София

1995-2001 – Треньор по културизъм в СК “Диана спорт” – София


Научни интереси

Културизъм, фитнес, силова подготовка, кондиционна подготовка, спортно хранене


Публикации, учебници, ръководства

Автор и съавтор на учебници и учебни помагала в областта на силовите спортове.

Автор на редица научни публикации в областта на силовите спортове.


Приемно време: сряда от 13:00 ч. до 14:00 ч. - Методически кабинет на сектор „Тежка атлетика“, ЗСС